Föreskrifter för fristående guider till Casa de Dom Inácio
(Listade på Friends of the Casas hemsida)

 Vi är fristående guider som är godkända av Casa de Dom Inácio de Loyola, nedan benämnd Casan, och följer bestämda föreskrifter. I villkoren för att bli godkänd inkluderas:

1)      minst tre månaders deltagande i Casans aktiviteter under en period av tre år

2)      godkännande av João Teixeira de Faria att vara kvalificerad att leda grupper till Casan

3)      lojalitet till nedanstående föreskrifter i vårt arbete som guider för de som besöker Casan. 

A.    Vi är helt fristående agenter som väljer att följa Casans värderingar och anvisningarna från de andliga guiderna. Vi är inte anställda av Casan, vi är inte heller auktoriserade eller certifierade av Casan. Vi har inga finansiella förbindelser till kliniken annat än genom donationer av ”good will”. Skulle Casan vid något tillfälle publicera officiella riktlinjer för guider kommer vi att följa dessa riktlinjer.

B.     Vi menar att varje person är helt ansvarig för sin egen hälsa och välbefinnande, och vi uppmuntrar våra gäster att ta sina egna beslut rörande sitt välbefinnande.

C.     Följande är grunderna av vårt ansvar: 

                                I.      Guiderna har ett genuint intresse för personerna i sina grupper och förbinder sig att assistera dessa personer i den healing de söker på Casan.

                             II.      Antalet deltagare i gruppen bör vara anpassad till varje guides erfarenhet (dvs det är inte lämpligt för en oerfaren guide att ta hand om en grupp på t ex 35 personer) Det vore omöjligt för en person att erbjuda personlig känslomässig och andlig support till en sådan grupp.

                           III.      Guiderna håller regelbundet gruppmöten för att stötta det arbete varje deltagare gör under sin vistelse på Casan.

                          IV.      Guiderna erbjuder personliga konsultationer vid behov. Guiderna uppmuntrar varje deltagare att betrakta sitt besök på Casan som en andlig och/eller healing resa.

                            V.      Guiderna håller informationsmöten för att förmedla den viktiga informationen om föreskrifterna för healing på Casan till alla förstagångsbesökare.

                          VI.      Guiderna introducerar sina gruppmedlemmar för tolkarna på Casan och har en god arbetsrelation till en eller flera tolkar vid behov.

                       VII.      Det finns vissa viktiga föreskrifter för att ta emot spiritistisk healing.
T ex om någon får en operation, även om det är en osynlig operation, ska den personen först och främst vila, helst sova i minst 24 timmar. Därefter ta det lugnt och fortsätta med kontemplation/meditation och positiva affirmationer/bön i upp till 8 dagar efter att operationen är slutförd. Inte anstränga sig fysiskt med långa promenader, lyft av tunga saker eller vistas ute i direkt solsken. Guiderna uppmuntrar sina gäster att följa dessa och andra viktiga riktlinjer som finns nedskrivna i Casa de Dom Inácio Guide for Visitors.
http://www.friendsofthecasa.org/CasaGuideV2.1.pdf

                     VIII.      Guiderna ser som sitt ansvar att hålla sig uppdaterade med eventuella förändringar i föreskrifterna på Casa de Dom Inácio. De tillhandahåller den senaste upplagan av kompendiet ”The Casa de Dom Inácio Guide for Visitors” http://www.friendsofthecasa.org/CasaGuideV2.1.pdf till varje deltagare i sin grupp före resan till Abadiânia. Guiderna måste referera till dessa bestämmelser, genom att inkludera referenser på sina hemsidor och sina anmälningsblanketter, med en länk där man kan hitta Friends of the Casa-siten.

                          IX.      Guiderna håller sig informerade om vad varje deltagare ber om hjälp med från Entiteten och deltar i behandlingen om klienten så önskar. Vi gör regelbundet uppföljningar med deltagarna under processen med nödvändiga förklaringar och klargörande.

                             X.      Det är rekommenderat av Entiteten* att gruppmedlemmarna stannar kvar inom Casans helande energi under vistelsen och de avråder alla aktiviteter som kan störa behandlingen på Casan. På grund av detta tar inte guiderna personer som besöker Casan till besök hos andra healers under eller efter behandlingen på Casan; guiderna erbjuder inte heller utflykter utanför Abadiânia under veckosluten mellan behandlingarna. Om en guide vill förbigå denna anvisning måste guiden först göra en lista på namnen av deltagarna på utflykten och visa för Entiteten för godkännande fredagen före utflykten.
(* Entiteten står för João inkorporerad och det hänvisas till de andliga guiderna)

                          XI.      Guiderna hänvisar människor till FOC-siten om de inte kan erbjuda resor de datum en person önskar.

                        XII.      Vi vill att alla gruppdeltagare skriver under formuläret ”TERMO DE DECLARACAO” utfärdat och godkänt av Casans advokat, innan de deltar i Casans aktiviteter. Detta formulär visar att varje person helt och hållet är ansvarig för sin egen hälsa, val av behandling och healing. Guiderna kan inte på något sätt ställas ansvariga för deltagarnas hälsoproblem. Likaså kan inte Casa de Dom Inácio, dess personal eller de volontärer som arbetar där, inklusive João Teixeira de Faria, hållas på något sätt ansvarig för healingresultatet hos någon som deltar i aktiviteterna på Casan. Det undertecknade formuläret med en tillkännagivande sanningsförsäkran lämnas till ägaren av den Pousada där gruppen bor och arkiveras där.

Säkerhet

                     XIII.      Vi anser att säkerheten för varje deltagare i gruppen är av största vikt. Vi gör vårt bästa för att alla ska ha tillgång till rent vatten, säkra transporter och en ren och trygg miljö.

                    XIV.      Guiderna är var och en ansvariga för att veta var och hur man finner ett apotek, sjukhus, kliniker, en lokal doktor, en ambulans eller övriga resurser en sjuk person kan behöva.

                       XV.      Varje guide har en kopia på den reseförsäkring varje deltagare har för att, vid en akutsituation, vara beredd att bistå med korrekt vård. I de fall då en deltagare inte har en reseförsäkring ska guiden ge möjligheter att teckna en sådan före avresan så att varje deltagare har täckning för tiden under resan till Brasilien. Försäkringen ska täcka både medicinsk vård och eventuella sjuktransporter.

                    XVI.      Vi rekommenderar starkt våra guider att ha kunskaper inom ”Första hjälpen” som kan fås hos t ex Röda korset. Det bästa är om varje guide förnyar sina kunskaper vart annat år så att var och en vet hur man agerar i en akutsituation.

Tystnadsplikt

                  XVII.      Angående medicinska och personliga angelägenheter: vi respekterar varje gruppdeltagares, och andra som söker vår hjälp, privatliv. Varje deltagares angelägenheter hålls konfidentiella och guiderna talar inte inför de andra om andra personer utan deras medgivande. Det enda undantaget från denna regel är vid frågor av medicinsk akutvård.

Förberedelser innan avresa

               XVIII.      Guiderna konsulterar varje deltagare innan hon/han förbinder sig ekonomiskt att göra resan till Casan. Vi gör vårt bästa för att råda varje person om det är lämpligt att besöka kliniken. Vi är särskilt uppmärksamma när det gäller säkerheten för personer med allvarliga fysiska problem. När en person har en allvarlig fysisk sjukdom ber vi dem att, från sin läkare, införskaffa ett intyg som säger att de kan gör resan. Finns det fortfarande tveksamheter, skickar vi namnet på personen till pousadaägaren eller någon involverad på Casan, som kan ta deras namn till Entiteten för att få råd angående resan.

                     XIX.      Personer som deltar i en resa och inte är förmögna att klara sig på egen hand ska bli ombedda att ta med sig en assistent som är beredd att ta hand om dem på alla sätt de behöver. I fall där en person följer med enbart i egenskap av assistent blir avgiften för den person avdragen i resekostnaden. Assistenten ska trots detta inte vara förhindrad att ta emot healing från Casan om det på plats skulle visa sig behövas. Skulle assistenten bli ordinerad operation kommer guiden att hjälpa till med att finna en lämplig ersättare. Eventuell merkostnad betalas av vårdtagaren.

Guidernas ersättning

                       XX.      Våra avgifter täcker deltagarens kostnader gällande kost och logi, transporter till och från flygplatsen på avtalad tid, privata konsultationer, gruppmöten och information under vistelsen på Casan.

                     XXI.      Vår avgift täcker också våra kostnader för alla förberedelser inför resan. Det inkluderar telefonsamtal till utlandet, personliga konsultationer via telefon, arrangemang och administration för gästerna rörande resan, guidernas egna kostnader i samband med resan och under tiden de är bortresta.

                  XXII.      Varje guide gör en donation direkt till Casan. Dessa donationer kan bestå av pengar, reparation eller utbyte av möbler på Casan, gåvor och/eller hjälp till behövande i Abadiânia.

                XXIII.      Varje godkänd guide som finns listad på FOC-siten måste tillhandahålla en länk till FOC-siten från sin egen site, som förklarar resurserna på FOC-siten.
Alla guider kan bli listade på FOC-siten så länge de följer ovanstående föreskrifter. Skulle guiden inte följa ovanstående föreskrifter kommer hon/han att tas bort från listan.
 

Tillbaka